Workshop Katwijk

Tegenwoordig heeft een workshop een brede betekenis. Het kan om een van deze drie activiteiten gaan: demonstratie in de klas, demonstratie ter plaatse, of een discussie in gemengde groep.

1. Een klassikale demonstratie workshop bestaat uit:

– presentatie van een kort handboek- beschrijving van de lestaken- voorbeelden van instructie- samenvatting van de belangrijkste ideeën en punten- ontwerpen van casestudies- verzamelen van informatie- rollenspel- praktische activiteit- teambespreking- casestudie- uitwisseling van meningen- ontwerpen van een werkplan- uitwisseling van input

2. Een demonstratieworkshop bestaat uit:

– presentatie van een kort handboek- presentatie van cursustaken- voorbeelden van instructie- overzicht van hoofdgedachten en punten- ontwerpen van casestudies- specifieke instructies- teambespreking- hands-on activiteit- rollenspel- presentaties en demonstraties van processen- creatieve technieken- uitbestedingsproces- bedrijfsanalyse- workshop ethiek

3. Een gemengde groepsdiscussie is een type workshop dat vaak in gemengde teams wordt opgezet. Het staat ook bekend als een “tri-workshop” model. De drie fasen van het proces zijn:

– discussie- conclusies- bakstenen-en-mortar praktijk

Als een drieledige presentatie goed wordt uitgevoerd, verbetert ze de prestaties van het team op alle drie de gebieden.

Gemengde teams zijn krachtig omdat zij verschillende vaardigheden kunnen inbrengen bij het leveren van een resultaat. Een team kan ervoor kiezen praktijken te delen of over te nemen die elk van de processen ten goede komen. Zo is het helpen verduidelijken van een oorzaak of waarde een sterk punt om met groepen te werken. Een ander kan de nadruk leggen op het delen van ideeën en het leren van elkaars ervaringen om de kringloop van verandering te sluiten. Het doel van de oefening is de output van elk team te verhogen in samenwerking met alle andere niveaus van de organisatie, terwijl men zich toch enigszins afzijdig houdt van het proces.

De traditionele rol van een trainer is om het team te begeleiden en een hulpmiddel te zijn. In een procesworkshop wordt de trainer de gids en de steun voor het proces. Aangezien workshops (meestal) niet gepland zijn als een activiteit met een vaste duur, moet de trainer zijn rol en deelname daaraan aanpassen.